BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"major" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

major rzeczownik

rzeczownik + major
Kolokacji: 33
John Major • Sergeant Major • Mr. Major • Ursa Major • Prime Major of Britain • ...
major + rzeczownik
Kolokacji: 25
Major General • Major League • Major League Baseball • Major League Soccer • Major League Baseball outfielder • ...
major + czasownik
Kolokacji: 4
Major says • Mr. Major makes • major includes • Major takes
czasownik + major
Kolokacji: 12
win several majors • offer several majors • call up to the majors • lead the majors • promote to Major • ...
przymiotnik + major
Kolokacji: 12
academic major • consecutive major • professional major • double major • popular major • ...
przyimek + major
Kolokacji: 7
with majors • of Major • in the majors • to the majors • for the majors • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(1) with, of, in, to, for, ...
Kolokacji: 7
  • He was promoted to Major a few days before his death.
  • He was called up to the majors for the first time on May 20, 2011.
  • He was called up to the majors on May 30.
  • He was called up to the majors for the first time the next day.
  • I would like to move to the majors after some years.
  • Bush's career seemed to be over, however, he did come back to the majors seven years later, at age 43.
  • He was called up to the majors for the first time on May 23, 2013.
  • He came up to the majors for the first time in 1978 at age 23.
  • He was called up to the majors for the first time on April 15, 2013.
  • He was called up to the majors for the first time on April 21, 2011.
7. on majors = na major on majors

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.