"major" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

major rzeczownik

rzeczownik + major
Kolokacji: 33
John Major • Sergeant Major • Mr. Major • Ursa Major • Prime Major of Britain • ...
major + rzeczownik
Kolokacji: 25
Major General • Major League • Major League Baseball • Major League Soccer • Major League Baseball outfielder • ...
major + czasownik
Kolokacji: 4
Major says • Mr. Major makes • major includes • Major takes
czasownik + major
Kolokacji: 12
win several majors • offer several majors • call up to the majors • lead the majors • promote to Major • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(1) win, include
Kolokacji: 2
2. lead the majors = prowadzić major lead the majors
3. promote to Major = awansować Główny promote to Major
4. call up to the majors = wzywać w górę major call up to the majors
5. make to the majors = robić aby major make to the majors
6. switch majors = zmiana major switch majors
8. change majors = zmiana major change majors
9. choose majors = wybierać major choose majors
10. pursue majors = ścigać major pursue majors
przymiotnik + major
Kolokacji: 12
academic major • consecutive major • professional major • double major • popular major • ...
przyimek + major
Kolokacji: 7
with majors • of Major • in the majors • to the majors • for the majors • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.