BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"to majors" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "to majors" po angielsku

przymiotnik
 1. ważny, znaczny, podstawowy
  His promotion was a major accomplishment. (Jego awans był ważnym osiągnięciem.)
  Major issues were brought up during this meeting. (Znaczące kwestie zostały poruszone podczas tego spotkania.)
  W tym znaczeniu "major" zawsze występuje z rzeczownikiem.
 2. główny
  Lack of consistency is your major mistake. (Brak konsekwencji jest twoim głównym błędem.)
  Unemployment is the major problem in my country. (Bezrobocie to główny problem w moim kraju.)
  link synonim: main
 3. dur, durowy
  She is going to play a major symphony. (Ona będzie grać symfonię durową.)
  I played a major chord on the piano. (Zagrałam durowy akord na pianinie.)
  You have to play this in C major. (Musisz zagrać to w C-dur.)
  Major chords sound cheerfully. (Akordy durowe brzmią wesoło.)
  przeciwieństwo: minor

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. osoba pełnoletnia [COUNTABLE]
  Entry to this bar is for majors only. (Wstęp do tego baru tylko dla osób pełnoletnich.)
  I can't sell you alcohol if you are not a major. (Nie mogę ci sprzedać alkoholu, jeżeli nie jesteś pełnoletni.)
 2. student (jakiegoś kierunku) [COUNTABLE]
  He's a biology major. (Ona jest studentką biologii.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. studiować jakiś kierunek, specjalizować się w danym kierunku (na studiach) [INTRANSITIVE]
  He majors in robotics. (On studiuje robotykę.)

major ** , Maj. (skrót)

rzeczownik
 1. major (stopień wojskowy), mjr (skrót) [COUNTABLE]
  My grandfather was a major in the army. (Mój dziadek był majorem w armii.)
  He is the youngest major in the history of American army. (On jest najmłodszym majorem w historii amerykańskiej armii.)
 2. major (Wojska Lądowe i Siły Powietrzne)
  He is a retired major. (On jest majorem na emeryturze.)
  He was the most famous major of all times. (On był najbardziej znanym majorem wszech czasów.)
The Department of Chemistry at Faculty of Humanities
rzeczownik
 1. kierunek studiów [COUNTABLE]
  My major is International Relations. (Mój kierunek studiów to stosunki międzynarodowe.)
  What was your subject at the university? (Jaki był twój kierunek studiów na uniwersytecie?)
  I would like to specialise in this field of study. (Chciałbym specjalizować się w tym kierunku.)
  przeciwieństwo: minor

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"to majors" — Słownik kolokacji angielskich

to majors kolokacja
Popularniejsza odmiana: to the majors
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aby major
 1. to przyimek + major rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  He was promoted to Major a few days before his death.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo