BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"major" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

major rzeczownik

rzeczownik + major
Kolokacji: 33
John Major • Sergeant Major • Mr. Major • Ursa Major • Prime Major of Britain • ...
major + rzeczownik
Kolokacji: 25
Major General • Major League • Major League Baseball • Major League Soccer • Major League Baseball outfielder • ...
major + czasownik
Kolokacji: 4
Major says • Mr. Major makes • major includes • Major takes
czasownik + major
Kolokacji: 12
win several majors • offer several majors • call up to the majors • lead the majors • promote to Major • ...
przymiotnik + major
Kolokacji: 12
academic major • consecutive major • professional major • double major • popular major • ...
1. academic major = naukowy główny academic major
  • They said the did not use academic majors as part of their credit scoring system for students.
  • A student who declares two academic majors is said to have a double major.
  • Training of students is carried out in three main directions and 67 academic majors.
  • This performing ensemble includes students from many different academic majors at the university.
  • At West Point, for instance, academic majors were started in 1982.
  • There are currently six different academic majors available to midshipmen.
  • Alone, the college accounts for over 3,200 students, 30 academic majors with 23 departments.
  • Even in academic majors, the stereotype of black students is wrong.
  • Baldwin Wallace offers organizations for many of the academic majors at the college.
  • The college offers more than 40 academic majors and 10 pre-professional programs.
2. consecutive major = kolejny główny consecutive major
3. professional major = zawodowy główny professional major
4. different major = inny główny different major
5. popular major = popularny główny popular major
6. non-music major = nie-muzyka główny non-music major
(2) double, dual
Kolokacji: 2
przyimek + major
Kolokacji: 7
with majors • of Major • in the majors • to the majors • for the majors • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.