14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"major" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

major rzeczownik

rzeczownik + major
Kolokacji: 33
John Major • Sergeant Major • Mr. Major • Ursa Major • Prime Major of Britain • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
2. arts major = sztuka główny arts major
3. education major = edukacja główny education major
4. business major = biznes główny business major
5. engineering major = inżynieria główny engineering major
6. history major = historia główny history major
  • It seems there is a very high correlation of cable operators who were also history majors in college.
  • Plenty of political science and history majors go to law school.
  • Paul and Donna Courchaine, two history majors, bought a house built around 1637 in Wethersfield.
  • The program requires students to complete a program of specialized courses in addition to those required of all history majors.
  • On the other hand, the Akademya will serve as a refresher course to history majors.
  • Many have shown an interest in possibly becoming history majors in college.
  • Kelly Perkins, a senior history major who is also from Austin, said she valued the course because she was learning "real-life skills."
  • Any of you gentlemen history majors?
  • The department chairman gathered together all the history majors.
  • The two met at Western Kentucky University (both were history majors).
7. philosophy major = filozofia główny philosophy major
(3) Ursa
Kolokacji: 1
(5) Lee, Johnny
Kolokacji: 2
(6) Drum, music, c, Pipe
Kolokacji: 4
(7) d, g, biology, physics
Kolokacji: 4
(8) science, math, economics
Kolokacji: 3
(9) constellation, Norma
Kolokacji: 2
major + rzeczownik
Kolokacji: 25
Major General • Major League • Major League Baseball • Major League Soccer • Major League Baseball outfielder • ...
major + czasownik
Kolokacji: 4
Major says • Mr. Major makes • major includes • Major takes
czasownik + major
Kolokacji: 12
win several majors • offer several majors • call up to the majors • lead the majors • promote to Major • ...
przymiotnik + major
Kolokacji: 12
academic major • consecutive major • professional major • double major • popular major • ...
przyimek + major
Kolokacji: 7
with majors • of Major • in the majors • to the majors • for the majors • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.