BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"major" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

major rzeczownik

rzeczownik + major
Kolokacji: 33
John Major • Sergeant Major • Mr. Major • Ursa Major • Prime Major of Britain • ...
major + rzeczownik
Kolokacji: 25
Major General • Major League • Major League Baseball • Major League Soccer • Major League Baseball outfielder • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. Major General = Główny Ogólny Major General
2. Major League Baseball Draft = Pierwsza liga Baseball Projekt Major League Baseball Draft
3. Major Force = Główna Siła Major Force
4. Major General Sterling Price = Główny Ogólny Sterling Cena Major General Sterling Price
  • Following the Battle of Mine Creek, Confederate Major General Sterling Price continued his cartage towards Fort Scott.
  • Accordingly, Major General Sterling Price was chosen for this task.
  • The unit was called into service to defend Kansas against Major General Sterling Price's raid.
  • On September 20, 1864 they marched to DeSoto, Missouri to meet the Confederate force of Major General Sterling Price.
  • Major General Sterling Price (September 8-December 3, 1864)
  • King was elected lieutenant of Company E of the 3rd Infantry Regiment under Major General Sterling Price.
  • Smith instead dispatched Major General Sterling Price and his cavalry on an invasion of Missouri that was ultimately not successful.
  • A Confederate force under the command of Major General Sterling Price blocked Steele's army.
  • In early 1862, he was assigned to the staff of Major General Sterling Price as a surgeon.
  • Under Shelby, Gordon led his men on Major General Sterling Price's 1864 raid into Missouri from August 1864 to December 1864.
5. Major Issue = Główna kwestia Major Issue
(3) Soccer, Lacrosse
Kolokacji: 2
(4) debut, history
Kolokacji: 3
(6) Project, game
Kolokacji: 2
major + czasownik
Kolokacji: 4
Major says • Mr. Major makes • major includes • Major takes
czasownik + major
Kolokacji: 12
win several majors • offer several majors • call up to the majors • lead the majors • promote to Major • ...
przymiotnik + major
Kolokacji: 12
academic major • consecutive major • professional major • double major • popular major • ...
przyimek + major
Kolokacji: 7
with majors • of Major • in the majors • to the majors • for the majors • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.