BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"major" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

major rzeczownik

rzeczownik + major
Kolokacji: 33
John Major • Sergeant Major • Mr. Major • Ursa Major • Prime Major of Britain • ...
major + rzeczownik
Kolokacji: 25
Major General • Major League • Major League Baseball • Major League Soccer • Major League Baseball outfielder • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. Major General = Główny Ogólny Major General
  • In 1930 he was promoted to Major General on the retired list.
  • He ended his military career with the rank of Major General.
  • Rising through the ranks, he reached Major General in 1860.
  • The following year, he was appointed to the grade of Major General.
  • He retired in 1950 with the rank of Major General.
  • He wasn't promoted to Major General for another 11 years.
  • By 1967, he had reached the rank of Major General.
  • In 1980, he was promoted to Major General at the age of 41.
  • Two months later he received the rank of Major General.
  • Near the end of his life he was promoted to Major General.
2. Major League Baseball Draft = Pierwsza liga Baseball Projekt Major League Baseball Draft
3. Major Force = Główna Siła Major Force
4. Major General Sterling Price = Główny Ogólny Sterling Cena Major General Sterling Price
5. Major Issue = Główna kwestia Major Issue
(3) Soccer, Lacrosse
Kolokacji: 2
(4) debut, history
Kolokacji: 3
(6) Project, game
Kolokacji: 2
major + czasownik
Kolokacji: 4
Major says • Mr. Major makes • major includes • Major takes
czasownik + major
Kolokacji: 12
win several majors • offer several majors • call up to the majors • lead the majors • promote to Major • ...
przymiotnik + major
Kolokacji: 12
academic major • consecutive major • professional major • double major • popular major • ...
przyimek + major
Kolokacji: 7
with majors • of Major • in the majors • to the majors • for the majors • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.