BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"include majors" — Słownik kolokacji angielskich

include majors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmować major
  1. include czasownik + major rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Since then, Cumberland has expanded its academic program to include new majors and specialized student-learning opportunities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo