BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"Major says" — Słownik kolokacji angielskich

Major says kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Główny mówi
  1. major rzeczownik + say czasownik
    Silna kolokacja

    "I haven't seen very many players his size be able to control the game the way he does," Major said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo