BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"with majors" — Słownik kolokacji angielskich

with majors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z major
  1. with przyimek + major rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    With six majors to his credit, Woods is a third of the way home.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo