BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"Major takes" — Słownik kolokacji angielskich

Major takes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Główny bierze
  1. major rzeczownik + take czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Major, you and Odo will take charge of the station.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo