BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"Major Issue" — Słownik kolokacji angielskich

Major Issue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Główna kwestia
  1. major rzeczownik + issue rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Major Issues of the Incident described above:

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo