BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"major" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

major rzeczownik

rzeczownik + major
Kolokacji: 33
John Major • Sergeant Major • Mr. Major • Ursa Major • Prime Major of Britain • ...
major + rzeczownik
Kolokacji: 25
Major General • Major League • Major League Baseball • Major League Soccer • Major League Baseball outfielder • ...
major + czasownik
Kolokacji: 4
Major says • Mr. Major makes • major includes • Major takes
czasownik + major
Kolokacji: 12
win several majors • offer several majors • call up to the majors • lead the majors • promote to Major • ...
przymiotnik + major
Kolokacji: 12
academic major • consecutive major • professional major • double major • popular major • ...
1. academic major = naukowy główny academic major
2. consecutive major = kolejny główny consecutive major
  • Two years ago at Augusta, Woods became the first player to win four consecutive professional majors.
  • He has a chance to become the first player to win four consecutive professional majors at next year's Masters, but for tonight, that could wait.
  • By any name, the trophies of four consecutive majors will shine just as brightly.
  • In 2001, Woods became the first to win four consecutive professional majors.
  • The magnitude of trying to win five consecutive majors is not likely to faze Woods.
  • Woods is seeking to become the first player to win four consecutive majors.
  • When it was over, Woods said he had never dreamed of winning four consecutive majors.
  • Tiger Woods, trying to become the first player to win four consecutive professional majors, finished at 70, tied for 15th place.
  • But even Nicklaus had a stretch in his prime when he started 11 consecutive majors without winning.
  • Tiger Woods came closest, winning four consecutive professional majors over two years in 2000 and 2001.
3. professional major = zawodowy główny professional major
4. different major = inny główny different major
5. popular major = popularny główny popular major
6. non-music major = nie-muzyka główny non-music major
(2) double, dual
Kolokacji: 2
przyimek + major
Kolokacji: 7
with majors • of Major • in the majors • to the majors • for the majors • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.