PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"funny" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

funny przymiotnik

funny + rzeczownik
Kolokacji: 121
funny thing • funny story • funny moment • funny way • funny man • funny stuff • funny look • funny name • funny business • ...
czasownik + funny
Kolokacji: 11
look funny • feel funny • sound funny • find funny • act funny • ...
przysłówek + funny
Kolokacji: 59
pretty funny • genuinely funny • extremely funny • wickedly funny • particularly funny • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(1) pretty, mildly
Kolokacji: 2
(2) genuinely, actually, truly
Kolokacji: 3
(3) extremely, exceedingly
Kolokacji: 2
(5) particularly, especially
Kolokacji: 2
1. wonderfully funny = niezwykle zabawny wonderfully funny
2. brilliantly funny = błyskotliwie zabawny brilliantly funny
3. enormously funny = ogromnie zabawny enormously funny
  • "She could be enormously funny with a lot of very colorful examples and a lot of data."
  • He was an enormously funny man.
  • FOR some photographers, night football games are enormously funny.
  • I'd never heard it put quite that way before, and it struck me as enormously funny.
  • For some reason she found what she had just said enormously funny, and exploded into the phone with a fruity laugh before putting down her receiver.
  • I find the things that people do and the way that people deal with their world enormously funny.
  • This is an impressive feat of mental athletics, but the results are also observant, complex and frequently enormously funny (1:00).
  • For some reason, that struck me as enormously funny.
  • He was weary enough to think that enormously funny.
  • Fats grinned, as if he knew an enormously funny joke.
4. tremendously funny = ogromnie zabawny tremendously funny
5. immensely funny = ogromnie zabawny immensely funny
6. terrifically funny = niesamowicie zabawny terrifically funny
(9) wildly, riotously
Kolokacji: 2
(12) fiercely, savagely
Kolokacji: 2
(13) occasionally, sporadically
Kolokacji: 2
(14) deliciously, delightfully
Kolokacji: 2
(15) dryly, wryly
Kolokacji: 2
funny + przyimek
Kolokacji: 8
funny about • funny to • funny in • funny at • funny for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.