PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"funny kid" — Słownik kolokacji angielskich

funny kid kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawne dziecko
  1. funny przymiotnik + kid rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He's a pretty funny kid, and he adds laughter to the room.

    Podobne kolokacje: