"young kid" — Słownik kolokacji angielskich

young kid kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): młode koźlę
  1. young przymiotnik + kid rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They are always young kids, 17 or 18 years old.

    Podobne kolokacje: