"funny fellow" — Słownik kolokacji angielskich

funny fellow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny facet
  1. funny przymiotnik + fellow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I'll bet all your friends think you're the funniest fellow around.