PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"Funny Girl" — Słownik kolokacji angielskich

Funny Girl kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zabawna Dziewczyna
  1. funny przymiotnik + girl rzeczownik
    Silna kolokacja

    All this at risk because you want to play the funny girl.

    Podobne kolokacje: