PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"brilliantly funny" — Słownik kolokacji angielskich

brilliantly funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): błyskotliwie zabawny
  1. brilliantly przysłówek + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    The man is brilliantly funny!

    Podobne kolokacje: