PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"funny woman" — Słownik kolokacji angielskich

funny woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawna kobieta
  1. funny przymiotnik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She don't speak to nobody, she really does think she's above everybody ever such a funny woman!