PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"funny" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

funny przymiotnik

funny + rzeczownik
Kolokacji: 121
funny thing • funny story • funny moment • funny way • funny man • funny stuff • funny look • funny name • funny business • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
(3) way, voice, mood
Kolokacji: 3
(5) stuff, bone, paper, material
Kolokacji: 4
1. funny guy = śmieszny człowieczek funny guy
2. Funny Girl = Zabawna Dziewczyna Funny Girl
3. funny woman = zabawna kobieta funny woman
4. funny lady = zabawna pani funny lady
5. funny fellow = zabawny facet funny fellow
6. funny boy = zabawny chłopiec funny boy
7. funny kid = zabawne dziecko funny kid
8. funny chap = zabawny chłopak funny chap
  • Well, you are a funny chap.
  • By the hoky fiddle, thanks be to Jesus those funny little chaps are not unanimous.
  • Mind you, he's a funny chap.
  • He's a funny chap - his bark's worse than his bite.
  • Heaven help you, Misha, you are a funny chap.
  • What a funny chap you are.
  • Don't get me wrong, he is a funny chap and an excellent actor, but that joke was a bit lame.
  • Extremely funny chaps, both.
  • 'Miss Sally says you're a funny chap,' replied his friend.
  • Canards is a funny chap, you know.
9. Funny Bunny = Zabawny Króliczek Funny Bunny
10. funny dude = zabawny facet funny dude
(13) hat, clothes, costume
Kolokacji: 3
(15) comedy, sitcom
Kolokacji: 2
(16) money, accent, smile, cameo
Kolokacji: 4
(20) car, angle
Kolokacji: 2
(21) portrait, portrayal
Kolokacji: 2
(22) riff, phrase
Kolokacji: 2
(23) ad, commercial
Kolokacji: 2
czasownik + funny
Kolokacji: 11
look funny • feel funny • sound funny • find funny • act funny • ...
przysłówek + funny
Kolokacji: 59
pretty funny • genuinely funny • extremely funny • wickedly funny • particularly funny • ...
funny + przyimek
Kolokacji: 8
funny about • funny to • funny in • funny at • funny for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.