PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"terrifically funny" — Słownik kolokacji angielskich

terrifically funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niesamowicie zabawny
  1. terrifically przysłówek + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    I thought him terrifically funny and clever, found him affectionate, witty, charming, intelligent, a great critic of my work.

    Podobne kolokacje: