PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"funny guy" — Słownik kolokacji angielskich

funny guy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śmieszny człowieczek
  1. funny przymiotnik + guy rzeczownik
    Silna kolokacja

    I used to be an artist and a really funny guy.

    Podobne kolokacje: