PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"funny boy" — Słownik kolokacji angielskich

funny boy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny chłopiec
  1. funny przymiotnik + boy rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mean as Judas, some ways, but oh, man, a funny boy, a real fast jockey.

    Podobne kolokacje: