"Funny guy" — Słownik kolokacji angielskich

Funny guy kolokacja
Popularniejsza odmiana: funny guy
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Śmieszny człowieczek
  1. funny przymiotnik + guy rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I used to be an artist and a really funny guy.

    Podobne kolokacje: