"Funny Lady" — Słownik kolokacji angielskich

Funny Lady kolokacja
Popularniejsza odmiana: funny lady
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zabawna Pani
  1. funny przymiotnik + lady rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She's just there, the funny lady with her hands above her head.

    Podobne kolokacje: