"beautiful lady" — Słownik kolokacji angielskich

beautiful lady kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piękna pani
  1. beautiful przymiotnik + lady rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What a beautiful young lady on the outside and inside.