"funny lady" — Słownik kolokacji angielskich

funny lady kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawna pani
  1. funny przymiotnik + lady rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She's just there, the funny lady with her hands above her head.

    Podobne kolokacje: