"lady" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lady rzeczownik

rzeczownik + lady
Kolokacji: 37
Iron Lady • Lady of Mount Church • cleaning lady • bag lady • First Lady of the United States • ...
lady + rzeczownik
Kolokacji: 136
Lady Gaga • Lady Macbeth • lady friend • Lady Chapel • Channeling Lady Gaga • ladies single • Lady Antebellum • Lady Luck • ...
lady + czasownik
Kolokacji: 148
lady comes • lady looks • lady says • lady tells • lady takes • lady goes • lady gives • lady sits • lady makes • lady knows • lady gets • ...
czasownik + lady
Kolokacji: 23
lady called • dedicate to one's Lady • lady named • see the lady • thank lady • ...
przymiotnik + lady
Kolokacji: 152
young lady • old lady • beautiful lady • elderly lady • lovely lady • nice lady • little lady • great lady • fat lady • good lady • fine lady • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
6. nice lady = miła pani nice lady
8. great lady = wielka pani great lady
9. fat lady = gruba pani fat lady
10. good lady = dobrodziejka good lady
11. fine lady = wytworna pani fine lady
12. noble lady = szlachecka pani noble lady
13. poor lady = biedna pani poor lady
14. Single Lady = Stanu wolnego Pani Single Lady
15. sweet lady = słodka pani sweet lady
16. fair lady = piękna pani fair lady
17. Dark Lady = Ciemna Pani Dark Lady
18. charming lady = oczarowując panią charming lady
21. rich lady = bogata pani rich lady
22. proper lady = dobrze wychowana pani proper lady
23. naked lady = naga pani naked lady
przyimek + lady
Kolokacji: 11
of one's Lady • at one's Lady • for ladies • to the lady • with a lady • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.