PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"funny dude" — Słownik kolokacji angielskich

funny dude kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny facet
  1. funny przymiotnik + dude rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I didn't in fact put it together that the funny dude on the television was you until I saw your pix today with the Squirrelly.

    Podobne kolokacje: