"tremendously funny" — Słownik kolokacji angielskich

tremendously funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogromnie zabawny
  1. tremendously przysłówek + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    "The Poor Mouth" is a tremendously funny parody of the popular Irish peasant novel (the narrator's wife is described at one point as "skilled in potato-boiling").

    Podobne kolokacje: