PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"Funny Bunny" — Słownik kolokacji angielskich

Funny Bunny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zabawny Króliczek
  1. funny przymiotnik + bunny rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Funny Bunny (2007)

    Podobne kolokacje: