PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"enormously funny" — Słownik kolokacji angielskich

enormously funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogromnie zabawny
  1. enormously przysłówek + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    "She could be enormously funny with a lot of very colorful examples and a lot of data."

    Podobne kolokacje: