PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"immensely funny" — Słownik kolokacji angielskich

immensely funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogromnie zabawny
  1. immensely przysłówek + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    To his alcohol-saturated mind, that phrase was immensely funny.

    Podobne kolokacje: