PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"funny chap" — Słownik kolokacji angielskich

funny chap kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny chłopak
  1. funny przymiotnik + chap rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Well, you are a funny chap.

    Podobne kolokacje: