KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"drink" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drink czasownik

drink + rzeczownik
Kolokacji: 84
drink water • drink beer • drink coffee • drink wine • drink tea • drink alcohol • drink fluids • drink milk • drink champagne • drink juice • ...
czasownik + drink
Kolokacji: 21
start drinking • begin drinking • stop drinking • want to drink • go to drink • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(3) like, enjoy
Kolokacji: 2
1. like to drink = lubić do napoju like to drink
2. enjoy drinking = lubić pić enjoy drinking
  • "I enjoy drinking coffee and smoking cigarettes," Ms. Fuller said.
  • I enjoy drinking tea with lemon and smoking cigarettes.
  • It should please them; they are used to human flesh and enjoy drinking blood - some I suspect of eating their young.
  • These are the wines that millions of Americans buy not for snob appeal or investment potential, but because they enjoy drinking them.
  • If you enjoy drinking carbonated water, this episode's for you!
  • If you enjoy drinking them and they help you meet your fluid needs, enjoy one or two per day.
  • Especially, Korean men enjoy drinking it in a sense that it is believed to be very good for male sexual stamina.
  • He didn't enjoy drinking as much as he once had.
  • Only Martin and Rosaleen seemed to enjoy drinking it.
(4) allow, recommend
Kolokacji: 2
drink + przyimek
Kolokacji: 30
drink up • drink down • drink from • drink during • drink at • ...
drink + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 46
drink heavily • drink deeply • drink together • drink deep • drink greedily • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.