BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"drink" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drink czasownik

drink + rzeczownik
Kolokacji: 84
drink water • drink beer • drink coffee • drink wine • drink tea • drink alcohol • drink fluids • drink milk • drink champagne • drink juice • ...
czasownik + drink
Kolokacji: 21
start drinking • begin drinking • stop drinking • want to drink • go to drink • ...
drink + przyimek
Kolokacji: 30
drink up • drink down • drink from • drink during • drink at • ...
drink + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 46
drink heavily • drink deeply • drink together • drink deep • drink greedily • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) heavily, hard
Kolokacji: 2
(2) deeply, deep
Kolokacji: 2
2. drink greedily = pij z łapczywością drink greedily
3. drink alone = pij do lustra drink alone
4. actually drink = faktycznie pij actually drink
5. drink gratefully = pij z wdzięcznością drink gratefully
  • He pondered again, offering her a glass of wine, which she drank gratefully.
  • Faith picked up the cold can, popped the lid and drank from it gratefully.
  • Accepting his word, she took the glass he brought back and drank gratefully.
  • They ate and drank gratefully, and were ready to go on again within twenty minutes.
  • He handed her a water skin, and she drank gratefully.
  • She tried to spit the stuff out, but a large cup of water was held to her lips instead and she drank gratefully.
  • "Make it last," he told the young man, who nodded and drank gratefully.
  • He handed her a cup and she drank gratefully.
  • He drank gratefully, muscles moving in his long throat.
6. legally drink = prawnie pij legally drink
7. once drink = kiedyś pij once drink
8. normally drink = zwykle pij normally drink
9. drink freely = pij swobodnie drink freely
10. accidentally drink = przypadkowo pij accidentally drink
11. drink responsibly = pij odpowiedzialnie drink responsibly
12. drink safely = pij bezpiecznie drink safely
13. drink daily = pij codziennie drink daily
14. happily drink = radośnie pij happily drink
15. simply drink = po prostu pij simply drink
16. routinely drink = rutynowo pij routinely drink
17. obediently drink = posłusznie pij obediently drink
18. secretly drink = potajemnie pij secretly drink
19. drink earlier = pij wcześniej drink earlier
20. gladly drink = chętnie pij gladly drink
(4) thirstily, eagerly, avidly
Kolokacji: 3
(6) regularly, steadily
Kolokacji: 2
(7) excessively, moderately
Kolokacji: 2
(8) sparingly, hardly, copiously
Kolokacji: 3
(9) straight, directly
Kolokacji: 2
(10) noisily, quietly
Kolokacji: 2
(11) occasionally, frequently
Kolokacji: 2
(12) heartily, socially
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.