"drink gratefully" — Słownik kolokacji angielskich

drink gratefully kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pij z wdzięcznością
  1. drink czasownik + gratefully przysłówek
    Luźna kolokacja

    He pondered again, offering her a glass of wine, which she drank gratefully.

    Podobne kolokacje: