BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"actually drink" — Słownik kolokacji angielskich

actually drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie pij
  1. drink czasownik + actually przysłówek
    Luźna kolokacja

    "He's one of the few people I know who actually drinks the stuff."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo