"drink earlier" — Słownik kolokacji angielskich

drink earlier kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pij wcześniej
  1. drink czasownik + early przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    'But you were drinking earlier: I could smell it.'

    Podobne kolokacje: