"happily drink" — Słownik kolokacji angielskich

happily drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): radośnie pij
  1. drink czasownik + happily przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    He seized the mug and happily drank down the contents.

    Podobne kolokacje: