KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"drink" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drink czasownik

drink + rzeczownik
Kolokacji: 84
drink water • drink beer • drink coffee • drink wine • drink tea • drink alcohol • drink fluids • drink milk • drink champagne • drink juice • ...
czasownik + drink
Kolokacji: 21
start drinking • begin drinking • stop drinking • want to drink • go to drink • ...
drink + przyimek
Kolokacji: 30
drink up • drink down • drink from • drink during • drink at • ...
drink + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 46
drink heavily • drink deeply • drink together • drink deep • drink greedily • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) heavily, hard
Kolokacji: 2
(2) deeply, deep
Kolokacji: 2
2. drink greedily = pij z łapczywością drink greedily
3. drink alone = pij do lustra drink alone
4. actually drink = faktycznie pij actually drink
5. drink gratefully = pij z wdzięcznością drink gratefully
6. legally drink = prawnie pij legally drink
7. once drink = kiedyś pij once drink
8. normally drink = zwykle pij normally drink
9. drink freely = pij swobodnie drink freely
10. accidentally drink = przypadkowo pij accidentally drink
11. drink responsibly = pij odpowiedzialnie drink responsibly
12. drink safely = pij bezpiecznie drink safely
13. drink daily = pij codziennie drink daily
14. happily drink = radośnie pij happily drink
15. simply drink = po prostu pij simply drink
16. routinely drink = rutynowo pij routinely drink
17. obediently drink = posłusznie pij obediently drink
18. secretly drink = potajemnie pij secretly drink
19. drink earlier = pij wcześniej drink earlier
20. gladly drink = chętnie pij gladly drink
  • I would gladly drink to our further acquaintanceship in the same,' said my companion, 'but as to the matter of slumber that may be readily arranged.
  • Sir, you will not get me to sell my vote for a beer, but I'll gladly drink one of yours if your guy wins!
  • "I'll gladly drink to that," Anne said, and did.
  • After that I'll gladly drink myself to death with you.
  • He drank gladly; after a day of fighting in the hot sun, he was as dry as land to which no canal could bring water.
  • "I will drink to your father gladly, but I have a habit I don't think even you can satisfy in the time we have."
  • Hungry as they were, they helped themselves, and gladly drank of the wine.
  • If you have hot wine anywhere handy, I'll gladly drink some.
  • I don't know whether it's true, but I'll gladly drink the wine any which way.
  • "A good toast, and one I'll gladly drink to."
(4) thirstily, eagerly, avidly
Kolokacji: 3
(6) regularly, steadily
Kolokacji: 2
(7) excessively, moderately
Kolokacji: 2
(8) sparingly, hardly, copiously
Kolokacji: 3
(9) straight, directly
Kolokacji: 2
(10) noisily, quietly
Kolokacji: 2
(11) occasionally, frequently
Kolokacji: 2
(12) heartily, socially
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.