"drink" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drink rzeczownik

rzeczownik + drink
Kolokacji: 31
energy drink • drink of water • sports drink • coffee drink • fruit drink • ...
drink + rzeczownik
Kolokacji: 39
drink company • drink order • drinks cabinet • drink minimum • drink bottle • ...
drink + czasownik
Kolokacji: 25
drink contains • drink comes • drink makes • drink arrives • drink includes • ...
czasownik + drink
Kolokacji: 65
serve drinks • sell drinks • drink made • include drinks • sip one's drink • finish one's drink • mix drinks • drink one's drink • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
(4) sip, drink
Kolokacji: 3
1. give a drink = podaj coś do picia give a drink
2. hand one's drink = ręka czyjś napój hand one's drink
3. reach for one's drink = sięgać czyjś napój reach for one's drink
  • "Oh, does she now," said Donald, and reached for his drink.
  • I pushed the dog away to reach for my drink.
  • She reached for her drink and took a sip.
  • She started to reach for her drink and stopped.
  • I reached for my drink, and took a cold fresh mouthful.
  • He reached for his drink and made himself stay quiet.
  • Henry reached for his drink and suddenly knocked it over.
  • She sighed again, setting the board aside, and reached for her drink instead.
  • It only looked as if he was reaching for his drink.
  • 'Fine then,' he said, reaching the same hand for his drink.
5. slip into one's drink = wsuwać czyjś napój slip into one's drink
7. lift one's drink = winda czyjś napój lift one's drink
8. sneak drinks = napoje zdradzieckie sneak drinks
przymiotnik + drink
Kolokacji: 98
soft drink • alcoholic drink • hot drink • long drink • cold drink • free drink • strong drink • stiff drink • cool drink • mixed drink • ...
przyimek + drink
Kolokacji: 17
over drinks • with drinks • without drinks • of drinks • into one's drink • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.