"umbrella drink" — Słownik kolokacji angielskich

umbrella drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój parasola
  1. umbrella rzeczownik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was my experience that after a few umbrella drinks, there was no problem that didn't briefly appear to be solved.

    Podobne kolokacje: