"flagship drink" — Słownik kolokacji angielskich

flagship drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój sztandarowy
  1. flagship rzeczownik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    IT would be an exaggeration to assert that a new campaign for the flagship soft drink sold by the Coca-Cola Company is a make-or-break effort.

    Podobne kolokacje: