"sneak drinks" — Słownik kolokacji angielskich

sneak drinks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napoje zdradzieckie
  1. sneak czasownik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He'd got into minor mischief like all the other kids, smoking before he was old enough, the odd bit of shoplifting, sneaking drinks from his father's whiskey bottle, replacing what he'd drunk with water.

    Podobne kolokacje: