"share drinks" — Słownik kolokacji angielskich

share drinks kolokacja
Popularniejsza odmiana: share a drink
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napoje akcyjne
  1. share czasownik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When the time has passed, they all share a drink in Jack's room and the men leave.

    Podobne kolokacje: