"lift one's drink" — Słownik kolokacji angielskich

lift one's drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): winda czyjś napój
  1. lift czasownik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I lifted my drink, holding it toward the western sky so that the setting sun seemed to be burning in the glass.

    Podobne kolokacje: