"distribute drinks" — Słownik kolokacji angielskich

distribute drinks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozdaj napoje
  1. distribute czasownik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    According to the commission, Justice Spargo distributed $5 coupons and free alcoholic drinks as a candidate for the post in 1999.

    Podobne kolokacje: