"drink holder" — Słownik kolokacji angielskich

drink holder kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): posiadacz napoju
  1. drink rzeczownik + holder rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Blake got to his feet, withdrew the drink holder and then stabbed her again with it, in the chest.

    Podobne kolokacje: